MoClay®

Voor het creëren van een afdichting in voegen met een zwellende afdichtband, bij in het werk gestort beton.

Voordelen MoClay®

• belet het doorlekken van water door stortnaden en rond doorvoeren in betonconstructies.

• wordt eenvoudig geplaatst op het contactvlak tussen de twee stortfasen.

• weerstaat aan hydrostatische drukken tot 50 m waterkolom.

MoClay® zal in contact met water zwellen en een compacte, plastische en perfect waterdichte kleipasta vormen en alle verdere waterdoorsijpeling tegengaan, door de zwelling van ± 400%.

Dit plastisch karakter is de meest buitengewone eigenschap van MoClay®; de waterafdichting wordt niet beperkt tot de uitgeoefende zweldruk. Door de plastische vervorming kan MoClay® oneffenheden en scheuren in contact met de stortnaad vullen en blijvend afdichten.

Zettingen en bewegingen hebben geen invloed op de MoClay®. Het resterende zwelvermogen van het opgesloten Natriumbentoniet kan de gevormde lekkages automatisch opnieuw afdichten.

Voorbereiding

De ondergrond waarop MoClay® zal geplaatst worden dient vrij te zijn van niet-hechtende delen zoals zand, steentjes en cementhuid en mag geen grote oneffenheden vertonen. Aangeraden wordt om tijdens de eerste stortfase een uitsparing te maken in het contactvlak. Bij het ontbreken van deze sparing dient MoClay® met een montagehulp geplaatst te worden.

Positionering

MoClay® in de ruimte tussen de wapeningsstaven plaatsen op minimaal 8 cm van de buitenzijde. Bij ondergrondse constructies met een wanddikte van meer dan 50 cm wordt MoClay® op 10 à 15 cm van de binnenzijde van de constructie aangebracht.

Bevestiging

MoClay® dient tijdens de stort perfect in contact te blijven met de ondergrond. Aangeraden wordt MoClay® vast te spijkeren met het montagenetje. Ook is het mogelijk MoClay® te lijmen met de MoPrimer ®. Het is nuttig om ter plaatse de gekozen bevestigingstechniek te toetsen aan de werkomstandigheden.

Spijkeren

Voorzie 3 tot 5 bevestigingspunten per meter. Op verse beton kan MoClay® met de hand gespijkerd worden, voor uitgehard beton is het gebruik van nagelpistolen met een aangepast hulpstuk aan te raden (HILTI, SPIT). Door MoClay® met de uiteinden tegen elkaar aan te drukken kunnen verschillende lengten MoClay® verbonden worden.

Bescherming

Het is aan te raden MoClay® niet in stagnerend of stromend water aan te brengen. Zorg voor een plaatselijke afwatering of gebruik de MoClay® RX 101 Condoom.

Opslag

MoClay® kan voor onbeperkte tijd opgeslagen worden bij een omgevingstemperatuur tussen -40˚C en +60˚C. De kartonnen dozen tegen regen en vocht beschermen door afdekken met plasticfolie. De MoClay® is in diverse modellen leverbaar. Voor alle modellen gelde dezelfde bevestigingsmaatregels. Indien er kans is dat de MoClay® nat wordt voor afstorten adviseren wij het gebruik van de MoClay® RX 101 Condoom. Om deze variant zit een condoom die ongeveer 3 dagen in water heel blijft, in cementwater vergaat de zak vrijwel direct. Wanneer de condoom vergaan is begint de band met zwellen.

MoClay

Art. Nr. Omschrijving St./verp.
9.56.0019025500 MoClay RX 101 19x25mm lengte 5000mm 1
9.56.2019025500 MoClay RX 101 DH 19x25mm lengte 5000mm 1
9.56.4019025500 MoClay RX 101 Condoom 19x25mm lengte 5000mm 1
9.56.7010015608 MoClay RX 103 10x15mm lengte 6080mm 1
9.56.9000000100 MoClay bevestigingsnet lengte 1000mm 1